Fijnstof gerelateerde publicaties:

1: Meer inzicht in overlast houtrook door haarden en kachels

2: Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2018 (Fijnstof: zie pagina 10-11)

3: Regelgeving voor kachels en open haarden

4: RIVM: Gevolgen van houtstook voor het binnenmilieu: een verkenning van de literatuur

5: De Monitor: Last van de buren als gevolg van houtrookoverlast

6: NRC: Gezellige haard is reuze schadelijk

7: GGD wil strengere regels open haard en houtkachel

8: GGD Utrecht: Gezondheidsklachten door houtrook. Wat is de rol van de GGD?

9: Overlast door houtrook; onderzoek naar het meten van fijnstof als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtstook

10: TNO: FIjnstof en de gevolgen van koken

11: Onderzoek naar het meten van fijnstof als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtstook

12: RIVM: Dossier 'Fijnstof'

13: RIVM: Brochure 'Ultrafijnstof en gezondheid'

14: Normen luchtkwaliteit ontoereikend

15: Geurhinder en andere gezondheidsklachten door houtrook

16: Hoe vervuild is de lucht in mijn straat? (Milieudefensie)

17: Air Pollution in the World: Real time Air Quality map

18: Luchtmeetnet Nederland - aanbevolen -

19: Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (RIVM)

20: Luchtkwaliteit PM2,5 kwaliteitseisen (Kenniscentrum InfoMil)

21: Fijnstof in alle soorten en maten (Kennislink)

22: Fijnstof volgens Wikipedia

23: Fijnstof volgens Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

24: GGD-richtlijn Luchtkwaliteit en gezondheid (RIVM)

25: Fijnstof: komt het een keer goed? (VVM Milieu Dossier, juni 2014)

26 Hoe gezond is onze lucht? (juni 2014)

27: Things you don't know about the air you're breathing today (Nederlands gesproken)

28: Project 'Schone lucht voor iedereen'

29: PM2,5 meetprotocol voor kantoren (TVVL, april 2015)

30: Publicatie meetprotocol fijnstof bepaling in kantoren (TNO, Piet Jacobs/Marita Voogt)

31: 'Reductie van de fijn- en ultrafijnstofconcentratie in een kinderdagverblijf' (TNO-rapport)

32: Toetsing van fijnstof bij veehouderijen (InfoMil)

33: De luchtkwaliteit in een 'cleanroom' (Wikipedia)

34: Fijnstof meten met de iPhone (Volkskrant)

35: CAIRE: Zelf fijnstof in huis meten (ECN)

36: Weekblad Facilitair: Onderhoud luchtbehandelingsystemen verlaagt kosten en vergroot werkvreugde

37: Luchtfilters voor ventilatiesystemen selecteren (ISSO KennisKaart)

38: Airborne Particulate Matter

39: Fine Dust Guidelines (IQAir)

40: Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)


DYLOS gerelateerde publicaties:

1: Field Evaluation Dylos DC1100-PRO (AQ -SPEC)

2: Werkingsprincipe 'Particle counter' (Wikipedia)

3: Dylos Air Particule Counter experimentation

4: Dylos monitor: What is it actually measuring? PM2.5, PM10 or PM0.5?

5: Dylos Air Particule Counter experiment maintenance

6: University of Montana, Center for Environmental Health Sciences: o.a. conversietabel Dylos DC1100-PRO

7: How to convert Dylos DC1700 readings to AQI

8: 'Community Air Monitors' (beoordeling en aanbeveling van diverse Air Quality Monitors, o.a. Dylos)

9: Multi-Day Measurement of Airborne Particle Concentrations in a High-Rise Luxury Condominium Building (Dylos DC1700)

10: Evaluation of Field-deployed Low Cost PM Sensors (o.a. Dylos)

11: Which Home Indoor Air Quality Monitors Are Best, And Why? (o.a. Dylos)

12: Monitor your air quality using an Arduino-Android DIY sensor (o.a. Dylos)

13: Automatically measuring and graphing Air Quality with Arduino and Dylos DC1100 Particle Monitor