Tot voor kort bestonden er alleen fijnstofmeters met een aanschafwaarde vanaf circa € 3.000. Dylos Corporation uit California (USA) heeft een betaalbare hoogwaardige lasergestuurde fijnstofmeter ontwikkeld en gepatenteerd. De Dylos fijnstofmeters kunnen binnen en buiten worden gebruikt. Het apparaat is niet waterproof, dus moet je hem niet in de regen zetten, maar onder een afdak!

De DC1100-PRO-PM is onlangs door ons geïntroduceerd naast de DC1100-PRO en de DC1700-PM vanwege de urgente vraag naar een betaalbare en betrouwbare fijnstofmeter die zowel de PM2,5 als de PM10 kan meten. De reden is dat de overheid normen en regels (InfoMil) en waarschuwingsgrenzen (RIVM) afgeeft voor de fijnstof-concentratie in de buitenlucht aan de hand van deze indicatoren.


DC1100-PRO-PC opbergkoffer


DC1100-PRO-PM AIR QUALITY MONITOR

inclusief
luxe opbergkoffer
€ 495,- excl. btw (€ 598,95 incl. btw)

Flyer Dylos DC1100-PRO-PM


Productkenmerken Dylos DC1100-PRO-PM

De DC1100-PRO-PM is een lasergestuurde fijnstofmeter die het gewicht van fijnstof deeltjes per volume-eenheid (microgram per kubieke meter) meet. Deze zogenaamde massaconcentratie is bekend als de PM2,5 en PM10 waarde. PM staat voor 'Particulate Matter'.

Een groot voordeel van Dylos fijnstofmeters is dat je de inwendige delen van het apparaat met perslucht kunt schoonblazen. Bij andere fijnstofmeters wordt de lucht door een klein slangetje aangezogen. Dit slangetje kan vervuild raken waardoor de metingen na verloop van tijd minder betrouwbaar of zelfs onbetrouwbaar worden!


Massa-concentratie


De display geeft twee getallen weer. Het linkergetal geeft de PM2,5 weer en is uitgedrukt in µg per m3. Het betreft het gewicht van alle deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer per kubieke meter. Het rechtergetal op de display geeft de PM10 aan, betreffende het gewicht van alle deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer per kubieke meter.

Dylos heeft een algoritme ontwikkeld om het aantal deeltjes per kubieke meter om te rekenen naar het gewicht van die deeltjes. Hierbij wordt rekening gehouden met het soortelijk gewicht van de deeltjes en de deeltjesgrootteverdeling. Omdat het soortelijk gewicht niet voor alle typen fijnstof identiek is, biedt de DC1100-PRO-PM de mogelijkheid om een ‘correctiefactor’ in te stellen om de kalibratie van de PM2,5 en PM10 metingen aan te passen aan lokale omstandigheden. De meetwaarden kunnen bijvoorbeeld vergeleken worden met één van de landelijke meetpunten van het RIVM (www.luchtmeetnet.nl) of met een andere hoogwaardige correct gekalibreerde fijnstofmeter.

Conventionele PM (massa-concentratie) metingen zijn gebaseerd op de sterk verouderde (gravimetrische) technologie, namelijk het opvangen van deeltjes in een filter. De filter wordt voor en na de meting gewogen. De technologie is eenvoudig maar het is extreem moeilijk om realtime metingen uit te voeren. Het grote voordeel van de DC1100-PRO-PM is dat je zeer snel een goede inschatting hebt van de PM2,5/PM10 met een nauwkeurigheid van 0,1 µg/m3.
De DC1100-PRO-PM heeft diverse menu opties. De gebruiker kan door de verschillende menu opties bladeren door op de ‘MODE’ knop te drukken. Selecties binnen een menu, zoals het bekijken van historische gegevens, worden gemaakt door op de ‘SELECT’ knop te drukken.

De DC1100-PRO-PM heeft twee meet-modi:

  1. Continu modus: meet continu en toont een ‘dynamische bar’
  2. Monitor modus: elk uur wordt gedurende één minuut een meting gedaan; het resultaat wordt op de display getoond


De DC1100-PRO-PM bewaart een beperkt aantal historische meetgegevens, die via de display zijn op te roepen:

  1. Historie per minuut: toont gemiddeld waarde per minuut voor het laatste uur
  2. Historie per uur: toont gemiddelde waarde per uur voor de afgelopen 24 uur
  3. Historie per dag: toont gemiddelde waarde per dag voor de afgelopen maandInterpretatie van de meetgegevens

Het linkergetal op de display is de PM2,5 en het rechtergetal is de PM10.

De GGD en het RIVM hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen de buitenluchtkwaliteit en gezondheidseffecten. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een luchtkwaliteitsindex. De overheid gebruikt deze index in de communicatie over luchtkwaliteit en ook in de berichtgeving over smog.

PM buitenlucht

Voor de binnenlucht worden strengere normen gehanteerd dan voor de buitenlucht, omdat wij het merendeel van onze tijd binnen gebouwen spenderen. Het onderstaande overzicht is van toepassing op normale leefomstandigheden en is opgesteld op basis van diverse publicaties aangaande dit onderwerp. In het geval van ruimten waar strenge richtlijnen gelden ten aanzien van de luchtkwaliteit (bijvoorbeeld operatiekamers en clean rooms), gelden uiteraard nog strengere normen.

PM binnenlucht