De Dylos DC1700-PM is in 2018 door Dylos geïntroduceerd als opvolger van de DC1700 vanwege de urgente vraag naar een betaalbare en betrouwbare fijnstofmeter die zowel de PM2,5 als de PM10 kan meten. De reden is dat de overheid normen en regels (InfoMil) en waarschuwingsgrenzen (RIVM) afgeeft voor de fijnstof-concentratie in de buitenlucht aan de hand van deze indicatoren.

DC1700-PM

opbergkoffer


DC1700-PM AIR QUALITY MONITOR
inclusief communicatiekabel en software

inclusief luxe opbergkoffer
€ 685,- excl. btw (€ 828,85 incl. btw)


Flyer Dylos DC1700


Productkenmerken Dylos DC1700-PM

De DC1700-PM is een nauwkeurige lasergestuurde fijnstofmeter die niet alleen het totaal aantal kleine (>0,5µm) en grote (>2,5µm) deeltjes telt, maar ook de deeltjesgrootteverdeling registreert. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal deeltjes per volume-eenheid te bepalen ('deeltjes-concentratie') én het gewicht van de deeltjes per volume-eenheid ('massa-concentratie'). Deze massaconcentratie is bekend als de PM2,5 en PM10 waarde. Er kan eenvoudig – ook tijdens het meten - worden geschakeld tussen deeltjesconcentratie en massaconcentratie (PM2,5 & PM10) door kortstondig tijdens het meten op de 'Select' knop te drukken.

Een groot voordeel van Dylos fijnstofmeters is dat je de inwendige delen van het apparaat met perslucht kunt schoonblazen. Bij andere fijnstofmeters wordt de lucht door een klein slangetje aangezogen. Dit slangetje kan vervuild raken waardoor de metingen na verloop van tijd minder betrouwbaar of zelfs onbetrouwbaar worden!


Massa-concentratie


Als het apparaat wordt ingesteld op weergave van de ‘massa-concentratie’ zal het linkergetal op de display de PM2,5 weergeven. De PM2,5 wordt uitgedrukt in µg per m3. Het betreft het gewicht van alle deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer per kubieke meter. Het rechtergetal op de display geeft de PM10 aan, betreffende het gewicht van alle deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer per kubieke meter.

Dylos heeft een algoritme ontwikkeld om het aantal deeltjes per kubieke meter om te rekenen naar het gewicht van die deeltjes. Hierbij wordt rekening gehouden met het soortelijk gewicht van de deeltjes en de deeltjesgrootteverdeling. Omdat het soortelijk gewicht niet voor alle typen fijnstof identiek is, biedt de DC1700-PM de mogelijkheid om een ‘correctiefactor’ in te stellen om de kalibratie van de PM2,5 en PM10 metingen aan te passen aan lokale omstandigheden. De meetwaarden kunnen bijvoorbeeld vergeleken worden met één van de landelijke meetpunten van het RIVM (www.luchtmeetnet.nl) of met een andere hoogwaardige correct gekalibreerde fijnstofmeter.

Conventionele massa-concentratie metingen zijn gebaseerd op sterk verouderde (gravimetrische) technologie, namelijk het opvangen van deeltjes in een filter. De filter wordt voor en na de meting gewogen. De technologie is eenvoudig maar het is extreem moeilijk om realtime metingen uit te voeren. Het grote voordeel van de DC1700-PM is dat je zeer snel een goede inschatting hebt van de PM2,5/PM10 met een nauwkeurigheid van 0,1 µg/m3.


Deeltjes-concentratie


Als het apparaat wordt ingesteld op weergave van de ‘deeltjes-concentratie’, zal de concentratie kleine deeltjes (fijnstof) links op de display worden weergegeven en de concentratie grotere deeltjes (grofstof) aan de rechterkant van de display. Onder kleine deeltjes (>0,5µm) worden alle deeltjes verstaan die gedetecteerd worden door de DC1700-PM rekening houdend met de detectielimiet van 0,5 micrometer. Grotere deeltjes (>2,5µm) zijn de deeltjes met een diameter vanaf 2,5 micrometer.
De DC1700-PM heeft diverse menu opties. De gebruiker kan door de verschillende menu opties bladeren door op de ‘MODE’ knop te drukken. Selecties binnen een menu, zoals het bekijken van historische gegevens of het instellen van de tijd, worden gemaakt door op de ‘SELECT’ knop te drukken.

De DC1700-PM heeft twee verschillende meet-modi:

  1. Continu modus: meet continu en toont een ‘dynamische bar’
  2. Monitor modus: elk uur wordt gedurende één minuut een meting gedaan; het resultaat wordt op de display getoond


De DC1700-PM bewaart een beperkt aantal historische meetgegevens, die via de display zijn op te roepen:

  1. Historie per minuut: toont gemiddeld waarde per minuut voor het laatste uur
  2. Historie per uur: toont gemiddelde waarde per uur voor de afgelopen 24 uur
  3. Historie per dag: toont gemiddelde waarde per dag voor de afgelopen maand


De DC1700-PM heeft ook een groot intern geheugen (10.000 metingen) dat via de PC-interface kan worden uitgelezen:

De DC1700-PM heeft een groot intern geheugen dat in de 'continu modus' gedurende één week elke minuut een meting opslaat. De opgeslagen data betreft de gemiddelde waarde van de kleine en grote deeltjesconcentratie over de afgelopen minuut. In het totaal kunnen circa 10.000 metingen worden opgeslagen, dit komt overeen met één week. Zodra het intern geheugen vol is, worden de oudste metingen overschreven, zodat de meest recente gegevens altijd bewaard blijven. Het intern geheugen kan uitgelezen worden via de PC interface. Als de gebruiker de meetgegevens overzet naar de PC zijn deze voorzien van tijd en datum, zodat een grafiek kan worden gemaakt waarbij de metingen zijn uitgezet tegen de tijd.


De DC1700-PM heeft een ingebouwde oplaadbare voeding:


De DC1700-PM heeft een aangepaste behuizing waardoor hij beschermd is tegen elektromagnetische straling. De DC1700-PM heeft een ingebouwde oplaadbare voeding die circa 6 uur in de 'continu modus' kan meten of circa 12 uur de 'monitoring modus'. De DC1700-PM werkt ook op netvoeding met de bijgeleverde netadapter. De DC1700-PM kan binnen en buiten worden gebruikt. De DC1700-PM is niet waterproof, dus moet je hem niet in de regen zetten maar onder een afdakje!

 


Op Youtube staat een verhelderend filmpje met een demonstratie van de Dylos DC1700.Interpretatie van de meetgegevens

De DC1700-PM telt het aantal kleine en grote deeltjes en registreert de deeltjesgrootteverdeling. Het apparaat kan deze data weergeven als 'deeltjes-concentratie' (aantal deeltjes per 0,01 cubic foot) en als 'massa-concentratie' (µg per m3). Om de massa-concentratie (PM2,5/PM10) te bepalen houdt het apparaat rekening met de deeltjesgrootte én de deeltjesgrootteverdeling.

In het geval dat gekozen wordt voor de 'deeltjes-concentratie' dan is het linkergetal op de display het aantal deeltjes groter dan 0,5µm en het rechtergetal betreft het aantal deeltjes groter dan 2,5µm.

Als gekozen wordt voor de 'massa-concentratie' dan is het linkergetal op de display de PM2,5 en het rechtergetal de PM10.

De GGD en het RIVM hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen de buitenluchtkwaliteit en gezondheidseffecten. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een luchtkwaliteitsindex. De overheid gebruikt deze index in de communicatie over luchtkwaliteit en ook in de berichtgeving over smog.

PM buitenlucht

Voor de binnenlucht worden strengere normen gehanteerd dan voor de buitenlucht, omdat wij het merendeel van onze tijd binnen gebouwen spenderen. Het onderstaande overzicht is van toepassing op normale leefomstandigheden en is opgesteld op basis van diverse publicaties aangaande dit onderwerp. In het geval van ruimten waar strenge richtlijnen gelden ten aanzien van de luchtkwaliteit (bijvoorbeeld operatiekamers en clean rooms), gelden uiteraard nog strengere normen.

PM binnenlucht

De conversie van het aantal deeltjes naar µg per m³ wordt bepaald door de deeltjesgrootte, de deeltjesgrootteverdeling én het soortelijk gewicht van de deeltjes. Alleen in zeer specifieke situaties moet een ander soortelijk gewicht dan de standaard 1.68 g/cm3 aangenomen worden, en zelfs dan zal het verschil (en dus de fout in de bepaling) niet veel meer dan een factor 2 zijn. Bij de DC1700-PM kun je desalniettemin een correctiefactor instellen als je de mogelijkheid hebt om de meter te kalibreren naast een geijkt apparaat, bijvoorbeeld een meetpunt van de overheid. Als je de correctiefactor exact wilt bepalen, dan zal je een gravimetrische meting moeten uitvoeren door een bepaalde hoeveelheid lucht met een bekend aantal deeltjes door een filter te laten stromen en vervolgens de massatoename van het filter te bepalen.
Met de bijgeleverde Dylos Logger software kan het interne geheugen (elke minuut één meting, 10.000 metingen = 1 week) worden uitgelezen op een PC/laptop. Als je langer dan 1 week data wilt registreren dan dien je de DC1700-PM tijdens de metingen via de communicatiekabel met een PC/laptop te verbinden. Per minuut wordt een meting geregistreerd. De meting betreft de gemiddelde waarde van het aantal deeltjes gedurende betreffende minuut.

PC-interface